CÀI ĐẶT CÁC CÔNG CỤ THIẾT KẾ WEB

Stt Loại Tên bài học Xem bài
1 Cài đặt Dreamweaver Cs6 Xem
2 Gỡ rối Dreamweaver Cs6 Xem
3 Hướng dẫn cài đặt Sublime Text Xem
4 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các packages trong Sublime Text Xem
5 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code Xem
6 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015 Enterprise Xem
7 Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019 Xem
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền