LẬP TRÌNH ROBOT CƠ BẢN

Stt Loại Tên bài học Xem bài
1 Robot - Bài tập lập trình robot xe - phần 1 Xem
2 Robot - Bài tập lập trình robot - Robot đi dạo Xem
3 Robot - Bài tập lập trình robot - Lập trình điều khiển Robot xe Xem
4 Robot - Bài tập lập trình robot - Lập trình điều khiển đèn 220v Xem
5 Robot - Bài tập lập trình robot - Lập trình điều khiển quạt điện Xem
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền