LẬP TRÌNH NHẬN DẠNG

Stt Loại Tên bài học Xem bài
1 Python - Bài tập lập trình python - Lập trình điều khiển webcam phần 1 Xem
2 Python - Nhận dạng khuôn mặt người bằng ngôn ngữ python Xem
3 Nhận dạng - Giới thiệu bài tập nhận dạng bàn tay chuyển thành con số Xem
4 Nhận dạng - Giới thiệu bài tập nhận dạng khuôn mặt tắt mở đèn 220v Xem
5 Nhận dạng - Giới thiệu bài tập nhận dạng cử chỉ bàn tay để tăng giảm âm lượng hệ thống Xem
6 Nhận dạng - Giới thiệu bài tập nhận dạng để theo dõi đối tượng Xem
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền